Vi brenner for

Bedre pasientkommunikasjon

Vårt moderne helsevesen har kommet svært langt innen utredning, diagnostikk og behandling med avanserte instrumenter, biokjemiske markører og avanserte behandlingsmetoder.

Kommunikasjon er likevel fremdeles et av de viktigste verktøy vi har.
Smilende pasient i dialog med behandler på et tannlegekontor
Kommunikasjon er sårbart
Man er derfor helt avhengig av at behandler stiller de riktige spørsmålene på en riktig måte, slik at pasienten forstår og kan respondere tilbake.

Kun da kan behandler få riktig innsikt i pasientens plager og utfordringer.

Pasienten er ekspert på seg selv

Selv om pasienten alltid er ekspert på seg selv, er det ikke alltid like lett for pasienten å forstå hvilke opplysninger som er viktige for behandler.

Mange ganger kan en også glemme å rapportere viktige opplysninger.
Sort/hvitt diffust bilde av to personer som har en samtale
Rundt

50 %

av pasientens bekymringer fanges ikke opp under en konsultasjon
Det er alltid et potensiale for å bli bedre.
Rundt 50% av pasientens bekymringer fanges ikke opp under en konsultasjon, og i nesten like mange pasientmøter/konsultasjoner er ikke behandler og pasient enige om hva som er hovedproblemet.

Ofte avbrytes pasienten så tidlig at viktig informasjon ikke blir fortalt av pasienten, og det er langt vanligere at behandler overser enn fanger opp hint eller "cues" som pasienten gir.
Vi jobber kontinuerlig med tilrettelegging for den gode kommunikasjonen og pasientmedvirkningen:
Sjekkboks som er avhuket
For å gi en mer effektiv konsultasjon for både pasient og lege
Sjekkboks som er avhuket
For å øke nøyaktighet og effektivitet i diagnostikk
Sjekkboks som er avhuket
For å øke behandlers og pasientens fornøydhet
Sjekkboks som er avhuket
For å gi en bedre terapeutisk relasjon
Sjekkboks som er avhuket
For å gi pasienten bedre helse
Sjekkboks som er avhuket
For å øke pasientens etterlevelse av foreslått behandling
Sjekkboks som er avhuket
For å forebygge klagesaker
Kilder:

(1) Harald Sundby, Njål Flem Mæland, Håndbok i Klinisk kommunikasjon,Allmennlegebiblioteket, Norsk Forening for allmennmedisin

(2) Steward M, Belle Brown J, Donner A, McWhinney IR, Oates J and WestonW (1979) The impact ofpatient centered care on patient outcome in family practice. ThamesValley Family PracticeREsaerach Unit, London, On.

(3) Epstein, Franks, Shields, Meldrum, Miller, Campell, Fiscella (2005),Patient-centeredcommunication and diagnostic testing. Ann Fam Med 3(5): 415-21.

(4) Steward MA (1984) What is a successfull doctor-patient interview? Astudy of interactions andoutcomes. Soc sci Med. 19(2): 167-75.

(5) (13) Levinson W, Gorawara-Bhat R and Lamb J (2000) A study ofpatient clues and physicianresponses in primary care and surgical settings. JAMA 284(8): 1021-7

(6) Rogers MS and Todd CJ (2000) The right kind of pain: talking aboutsymptoms in outpatientoncology consultations. Palliat Med. 14(4): 299-307.

(7) Morse DS et al (2008) Missed opportunites for inetval empathy i lungcancer communication.Arch Intern Med. 168 (17): 1853-8.

(8) Starfield et al, 1981, The influence of patient-pracitioneragreement on outcome of care. Am JPublic Helath (71 (2): 127-31.

(9) Beckman HB and Frankel RM 1984 The effect of pysichian behaviour onthe collection of dataAnn Intern Med. 101 (5) 692-6.

(10) Steward MA, McWhinney IR andBuck Cw (1979) The doctor/patientrelationschip and its effectupon outcome. J R Coll Gen Pract. 29(199): 77-82.

(11) Epstein, Franks, Shields, Meldrum, Miller, Campell, Fiscella(2005), Patient-centeredcommunication and diagnostic testing. Ann Fam Med 3(5): 415-21.

(12) Steward MA (1984) What is a successfull doctor-patient interview? Astudy of interactions andoutcomes. Soc sci Med. 19(2): 167-75.

(13) Bell, Kravitz, Thom, Krupat, Azari (2002) Unmet expectations forcare and the patient-doctorrelationship. J Gen Inter Med 17(11) 817-24

(14) Griffith CH 3rd, Wilson JF, Langer S and Haist SA (2003). Housestaff non verbal communicationskills and standardized patient satisfaction. J Gen Intern Med. 18 IB, 8 (3): 170-4.

(15) Roter DL, Hall JA, Kern DE, Barker R, Cole KA and Roca RP. (1995).Improving physiciansinterviewing skills and reducing patients emotional distress. Arch Intern Med. 155, (17): 1877-84.

(16) Schulman BA, (1979). Active patient orientation and outcomes inhypertensive treatment. Medcare . 17: 267-81.

(17) Maiman LA, Becker MH, Liptak GS, Nazarian LF and Rounds KA (1988)Improving pediatricianscompliance and enhancing practices: a randomized trial. Am J Dis Child. 142: 773-9

(18) Eisenthal S, Koopman C and Stoeckle JD (1990) The nature ofpatients request for physicians.Help Acad Med. 65 (6): 401-5

(19) Adamson TE, Bunch WH, Baldwin DC jr, and Oppenberg A (2000) Thevirtuous orthopaedist hasfewer malpractice suits. ClinOrhop Relat Res. (378): 104-09.

(20) Levinson W, Roter DL, Mullooly JP, Dull VT and Frankel RM (1997)Physician-patientcommunication: The relationship with malpractice claims among primarycare physicians andsurgeons. JAMA. 277 (7): 553-9.

Sitat tegn

Vi utvikler fremtidens helsetjenester i samarbeid med Innovasjon Norge

Logo for Innovasjon Norge