Medicue®

Vi tilrettelegger
for økt pasient-medvirkning

Vi tilrettelegger
for økt pasientmedvirkning

Nå kan pasienten ta større kontroll over sin sykehistorie og symptomer, og dele sine viktige helseopplysninger med behandler – før timen.
Mann som smilende bruker telefonen sin
helsedata ikon

Raskere og bedre diagnostikk

Vårt intelligente anamneseverktøy sikrer at behandler får en god oversikt og forståelse av pasientens symptomer og plager før timen. Behandler kan bruke disse opplysningene til å planlegge videre diagnostikk og behandling.
Sjekkliste ikon

Tryggere
behandling

Underliggende sykdommer og medisinbruk kan gi uønskede hendelser i forbindelse med behandling. Pasienten kan enkelt formidle sin helsetilstand digitalt før timen slik at behandler kan planlegge behandlingen bedre og ta nødvendige forhåndsregler.
Snakkende behandler ikon

Høyere
pasientsikkerhet

Medicue sin digitale platform gir behandler en helhetlig kunnskap om pasienten før timen. Dette muliggjør individuelt tilpasset utredning- og behandlingsforløp og høyere pasientsikkerhet.
Bilde av fortrolig dialog mellom to mennesker i et kontor
Dialog Ikon

“Vi tilrettelegger for den gode kommunikasjonen”

Rundt 50% av pasientens bekymringer fanges ikke opp under en konsultasjon.
Les mer