Mann som konsentrert trykker på telefonen sin
Kontakt oss

Er du nysgjerrig og vil vite mer?

Vi optimaliserer pasientflyt og øker pasienttilfredsheten – hver dag!

Ved å sende inn skjema samtykker jeg til at Medicue kan kontakte meg.
Takk!
Kontaktskjema er nå sendt inn.
Oops! Her skjedde det noe feil.
Mann som trykker på telefon

Medicue AS

Medicue er et helse- teknologiselskap som har spesialisert seg innen pasientkommunikasjon og pasientinvolvering i diagnostikk, behandling og oppfølging.

Postadresse:

Storgata 3
1607 Fredrikstad
Norge

Besøksadresse:

Dampskipsbrygga 12
1607 Fredrikstad
Norge