Tann ikon i outline
For tannleger og tannpleiere

Medicue® Dental

Ved å bruke Medicue Dental i din tannlegepraksis vil du alltid være oppdatert om dine pasienters helse og medisinbruk.
Smilende, kvinnelig pasient i tannlegestol
Mange ulike piller og tabletter
Over

50%

av legemidlene var ikke registrert i helseskjemaet i pasientjournal for tannhelseopplysninger.
1.) Raknes RB, Lygre H, Klock K, Haavik S, Kjome RLS. Registrering av legemiddelbruk i pasientjournal. Nor Tannlegeforen Tid. 2015, 125: 626-632.

Reduser risikoen for uønskede hendelser

Legemidler kan gi orale bivirkninger. Medisiner som pasienten bruker kan også interagere med legemidler administrert eller rekvirert av tannleger og øke risikoen for uønskede hendelser i forbindelse med tannbehandling (1.).

Det er derfor viktig at tannleger kjenner til pasientenes legemiddelbruk.

Viktig informasjon

Resultatene fra studien viser at 50 % av legemidlene rapportert brukt av pasientene ikke var registrert i helseskjemaet i pasientjournal for tannhelseopplysninger.

Av legemidlene som ikke var registrert i helseskjemaet ble 58 % vurdert som viktige eller svært viktige at tannlegen kjenner til at pasienten bruker (1.).
Vær ekstra godt forberedt i møtet med pasienten.

Vi tilrettelegger for at du har en helhetlig kunnskap om pasienten før tannlegetimen, slik at du og dine medarbeidere er godt forberedt i møtet med pasienten.

Sjekkboks som er avhuket
Bedre og mer effektiv konsultasjon for både pasient og tannlege
Sjekkboks som er avhuket
Økt nøyaktighet og mer effektiv diagnostikk
Sjekkboks som er avhuket
Høyere faglighet
Sjekkboks som er avhuket
Økt pasientsikkerhet 
Sjekkboks som er avhuket
Økt etterlevelse av foreslått behandling
Sjekkboks som er avhuket
Forebygger klagesaker

Vi hjelper deg å
øke pasienttilfredsheten

Kontakt oss
Smilende, kvinnelig tannlege som prater med kvinnelig pasient i tannlegestolen

Slik fungerer Medicue Dental

1.

Før timen

Sammen med timeinnkalling på sms og påminnelse om time på sms, får pasienten en link til Medicue pasientplattform underlagt din klinikk.
Mobiltelefon med skjermbilde av en SMS sendt ut for påminnelse av avtale hos behandler
Mann som trykker på telefon for å logge inn med BankID

2.

Sikkert

Pasienten logger seg inn via BankID *
*Innloggingsmetoden med høyeste sikkerhetsnivå.

Om pasienten ikke har BankID eller utfylling oppleves vanskelig har vi alternative løsninger til bruk i klinikken.

3.

Smart egenrapportering

Ved hjelp av Medicue smartteknologi hjelper vi pasienten å rapportere sine plager, viktige helseopplysninger og medisinbruk.
Mann som smilende bruker telefonen sin
Smilende behandler som bruker laptopen sin på en skrivebord foran en velfyllt bokhylle

4.

Enkelt og oversiktlig

Løsningen er skybasert. Pasientopplysningene tilgjengeliggjøres i behandlerportalen til din klinikk. Her kan pasientens behandler på en enkel og oversiktlig måte få bedre kunnskap om pasienten før timen.

5.

Pasientanalyse

I Medicue Analytics har du mulighet til å granske ulike sammenhenger og følge pasienten over tid.
Abstrakt bilde av grønne data streker på sort bakgrunn
Smilende, kvinnelig pasient i tannlegestol

Skap en bedre relasjon mellom pasient og tannlege

Ikon for skytjeneste
Skybasert løsning. Smidig og kjapp onboarding.
Ikon for Helsedata
Pasienten rapporterer sine helseopplysninger direkte til deg.
Ikon for statistikk
Full oversikt med Medicue Analytics.
Ikon for handshake
Enkel og trygg innhenting av samtykker.
Mann som konsentrert trykker på telefonen sin

Er du nysgjerrig og vil vite mer?

Vi optimaliserer tannklinikkens pasientflyt og øker pasienttilfredsheten, – hver dag!

Ved å sende inn skjema samtykker jeg til at Medicue kan kontakte meg.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sitat tegn

Vi utvikler fremtidens helsetjenester i samarbeid med Innovasjon Norge